Välkommen att studera svenska!

I den här plattformen hittar du olika aktiviteter vilka du lätt kan infoga som en del av dina svenskstudier vid egen högskola eller eget universitet. Stor del av aktiviteterna kan du göra helt individuellt, men vissa är planerade som grupparbete. Varje aktivitet omfattar cirka 0,5 studiepoäng. Mera information hittar du bakom rubriken Info.

Som lärare kan du skapa en helhet genom att använda den här portalen som en del av kursen. Du kan också uttnyttja aktiviteterna med sådana studerande som behöver alternativa sätt och metoder att avklara sina studier i svenska. Mera information finns bakom rubriken Info.

Aktiviteterna följer Flipped learning pedagogiken och utmanar studeranden till eget tänkande och kreativa arbetsmetoder.