7 Företag och organisationer

Nu är det dags att lära dig mera om företag och organisationer. Du övar att presentera företag muntligt och skriftligt, bekantar dig med uppstartsföretag och studerar årsredovisningar. Det blir också intressant att kolla hur företagen syns i sociala medier i Norden.