7.2 Företagspresentation

Du lär dig mera om innehåll i en företagspresentation och söker information om ett företag. Du lär dig att presentera ett företag antingen på video eller på ett annat sätt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Sök information om fraser som används i en företagspresentation.
  • Sök information om olika slags företagspresentationer. Hur berättar företagen om sig själva i olika medier?

UNDER

  • Välj ett företag som du ska presentera.
  • Sök information om företaget. Tips: Du kan intervjua någon som jobbar på företaget i fråga.
  • Planera företagspresentationen och laga ett manuskript.
  • Om du lagar en video måste du fundera på var och vad du ska filma, olika scener osv.
  • Filma företagspresentationen eller skapa någon annan typ av presentation.

EFTER

  • Dela din video med andra eller håll din presentation i klassrum eller på distans.
  • Be om kamratrespons, om möjligt.