7.3 Uppstartsföretag

Du bekantar dig med begreppet “uppstartsföretag”, fenomenet i Norden och lär dig om nordiska uppstartsföretag (speciellt Finland och Sverige) och redogör för den aktuella situationen i olika länder.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Ta reda på vad begreppet “uppstartsföretag” betyder.

UNDER

  • Ta reda på situationen angående uppstartsföretag i nordiska länder.
  • Hurdana uppstartsföretag finns det i olika nordiska länder? Vilket land lockar mest uppstartsföretag? Varför?
  • Välj ett affärsområde som du koncentrerar dig på och ge minst tre exempel på uppstartföretag.

Material:

EFTER

  • Förbered en presentation antingen skriftligt, i presentationsform eller på en video (innehåll: begreppet uppstart, uppstart i Norden, exempel på företag) och dela presentationen i din grupp. Se och lyssna på andras presentationer.
  • Diskutera fenomenet och egna åsikter och tankar som aktiviteten väckte hos dig.
  • Tips: Välj gärna något som intresserar dig mycket.