5.5 Etisk marknadsföring

Du lär dig om bestämmelser och lagar som gäller marknadsföring. Du lär dig också att analysera och diskutera olika marknadsföringskampanjer.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

UNDER

  • Del 1: Läs på Pleasecopyme.se om reklamkampanjer. Bekanta dig med kampanjerna, googla mera vid behov och välj din favorit. Skriv kort (ca 1 – 2 A4) om den kampanj som du valt och berätta varför du valt just denna kampanj.
  • Del 2: Välj ett uttalande om en spärrad reklam på MEN eller DM nämndens sidor. Beskriv reklamen och grunderna till spärrningen kort också på (ca 1 – 2 A4).

EFTER

  • Diskutera gärna de utvalda kampanjerna med dina studerandekollegor, om möjligt, till exempel via ett chattforum.