5.7 Printande reklam och adjektiv

Nu dyker du in i reklamens otroliga värld och analyserar reklam med adjektiv i fokus. Reklamer ska alltid skilja sig ur mängden och det betyder att man skapar nytt språk hela tiden, i synnerhet med hjälp av adjektiv.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

 • Du ska skaffa dig en tidskrift inom din bransch (antingen traditionell eller digital) och den borde innehålla mycket reklamer. Bläddra igenom hela tidsskriften och kolla alla reklamer i den. Välj några reklamer som tilltalar dig och se till att du förstår allt i de valda reklamerna.

UNDER

 • Titta genom reklamerna som du valt och besvara följande frågor. Sammanfatta dina idéer antingen i en video på max 3 minuter eller i en PowerPoint-presentation med ljud.
  1. Vem är reklamen avsedd för?
  2. Vad fångar läsarens intresse i reklamen? Varför?
  3. Vad tycker du om reklamens text? Är den tillräckligt informativ? För mycket eller för lite text? Vilka adjektiv används? Skriv upp alla adjektiv i reklamen.
  4. Vad tycker du om reklamens layout, bilder, färger och form? Används det specialeffekter som inte egentligen hänger ihop med själva produkten?
  5. Följer reklamen reglerna för etisk marknadsföring?
 • Gör ett digitalt ordmoln (word cloud) över alla adjektiv som du hittade i reklamerna. Du hittar bra gratisapplikationer till ordmoln på nätet.

EFTER

 • Om du har jobbat i en studiegrupp, väcker den här uppgiften säkert mycket diskussion. Jämför gärna era reklamanalyser och ordmoln – och försök börja använda adjektiven som du just har lärt dig!