3 Kunden i fokus

I det här temat lär du dig att jobba professionellt med kundkontakter i Norden. Uppgifterna fokuserar på kundbemötande, att ge råd och att hantera utmanande situationer inom kundbetjäning.