3.3 Affärskultur i Norden

Du utvecklar din kulturkompetens och lär dig mer om de nordiska kulturerna.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Bekanta dig med teorier om kulturkompetens och tänk hur de syns inom affärskommunikation.
  • Analysera ditt hemlands kommunikationsstilar och affärskommunikation t ex med Hofstedt Insight Country Comparison.
  • Exempel på lämpligt material finns samlat på Padlet.

UNDER

  • Välj något nordiskt land och studera dess kultur och hur landet klassificeras enligt minst två teorier om kulturkompetens.
  • Jämför den valda kulturen och dess kommunikationssätt med ditt hemlands kultur.
  • Förbered en presentation på dina resultat och  med hjälp av visuella hjälpmedel
  • Presentationen ska vara i 5 – 10 minuter.

EFTER

  • Håll presentationen i klass eller virtuellt och kom ihåg att ha en frågestund i slutet
  • Till slut kommentera och evaluera egen prestation samt de andras. Ge korta kommentarer om det du lärt dig, det som var bra samt förbättringsidéer.