3.4 Reklamationsdialoger

Reklamationerna är väldigt känsliga i affärslivet och ofta sköts de per epost eller med hjälp av färdiga nätblanketter. Den här gången tränar du muntliga reklamationsdialoger genom att spela in en video. Samtidigt övar du artighet och hur du tar tillfället i beaktande.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

UNDER

  • Fundera på en reklamationssituation som du kan möta i ditt blivande arbete i kundkontakt.
  • Skriv en så autentisk dialog som möjligt av situationen.
  • Dialogen ska vara professionell och handla om saker där det krävs branschens specialkunnande (d.v.s. inte vad som helst allmänt prat)
  • Dialogen ska ha en början och ett slut, och först ska du presentera dem som deltar i dialogen.
  • Spela in dialogen på video.

EFTER

  • Kommentera åtminstone två reklamationsinspelningar som dina kompisar har gjort. Koncentrera dig på situationen som helhet och på användning av branschord i dina kommentarer.