4 Min bransch

I det här temat lär du känna din bransch via olika aktiviteter där kontakten till kunden ligger i fokus. Du lär dig också att sammanfatta, referera och argumentera bättre.