4.5 Aktuell forskning inom min bransch

Du bekantar dig med aktuell forskning inom din egen bransch och rapporterar om den antingen muntligt eller skriftligt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Ta reda på hurdan forskning görs inom din bransch just nu.
  • Du kan t.ex. fråga dina lärare, någon forskare på din institution, studera nätsidor, vetenskapliga tidskrifter eller populärvetenskapliga e-publikationer inom din bransch.

UNDER

  • Välj en forskningsinriktning och läs så många artiklar om den som du hittar. Du kan också intervjua någon forskare antingen ansikte mot ansikte eller via e-post eller Skype (eller Zoom eller liknande).
  • Skriv en rapport (cirka 1-2 A4) eller gör en digital presentation om aktuell forskning inom din bransch.

EFTER

  • Presentera för andra.
  • Om ni är flera diskutera aktuell forskning inom er bransch.
  • Fundera om det finns något som du fortsättningen skulle vilja forska i.