4.8 Förnybara energikällor

Du lär dig mera om förnybara energikällor och att argumentera och berätta din åsikt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Bekanta dig med gamla och nya förnybara energikällor.
  • Exempel på förnybara energikällor: vind, sol, vatten, geotermisk energi, vågenergi, bioenergi och torv.
  • Länkar:
  • Välj en energiform som du studerar lite närmare.
  • Sök mera information om energiformen i fråga.

UNDER

  • Gör en presentation om en förnybar energikälla (video eller annan slags, inspelad presentation). Videon borde vara cirka 4-5 minuter lång.
  • Diskutera för- och nackdelar med energikällan du har valt.
  • Hur ser den ut med tanke på hållbar utveckling och ansvar?

EFTER

  • Bekanta dig med de andras presentationer, om möjligt.
  • Om ni är flera diskutera för och nackdelarna med olika förnybara energikällor.