4.2 På mässan

I uppgiften planerar och simulerar du en liten rekryteringsmässa. Uppgiften inkluderar grupparbete, men planeringen kan göras självständigt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Gör en mindmap över en (enligt dig) bra mässupplevelse och samla där 5-10 saker som man ska tänka på för att få en bra kontakt med besökare.
  • Välj en organisation som du ska representera (nuvarande arbetsplats, tidigare sommarjobb, något annat)
  • Samla relevant material och öva på att i nötskal presentera organisationen inspirerande, marknadsförande och kundvänligt.
  • Skapa också en digital presentation som stöder dig då du representerar organisationen vid mässmontern.

UNDER

  • Organisera en rekryteringsmässa i miniformat tillsammans med dina studentkollegor och under ledning av er lärare. Längden på mässan beror på gruppens storlek och man kan organisera mässevenemanget på olika sätt.
  • Ge ditt bästa som företagsrepresentant. Försök vara professionell, positiv och marknadsförande och svara alltid på besökarnas frågor.
  • Du får också agera som besökare till dina studentkollegor och då ska du aktivt ställa frågor och visa intresse.

EFTER

  • Diskutera med din lärare och dina studentkollegor hur mässan lyckades.
  • Sammanfatta muntligt all ny information du har samlat, både som representant till någon organisation och som besökare.