1 MINA STUDIER

I det här temat lär du att presentera dig själv, din utbildning och din högskola. Dessutom bekantar du dig med olika kommunikationstilar.