1.1 BERÄTTA OM DINA STUDIER

Du lär dig att berätta om dina studier och val av studieinriktning. Du lär dig att berätta om studiernas struktur och innehåll samt lite om olika studie- eller karriärmöjligheter efter utexaminering. Du lär dig också att motivera dina val och berätta din egen åsikt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

 • Sök information om studiernas struktur och innehåll
 • Sök information om hur man argumenterar för sin åsikt

UNDER

 • Motivera valet av din studierinriktning. Varför valde jag just den här branschen och det här studieprogrammet?
 • Berätta var annanstans man kan studera samma sak (både i Finland och i Sverige).
 • Berätta om studier inom samma bransch på en annan utbildningsnivå.
 • Berätta om olika alternativ efter utexaminering (både fortsatta studier och arbete).
 • Laga ett manuskript för en video.
 • Filma en video där du berättar om dina studier. Videons längd ca 4 -7 minuter.

Material

 • Högskolans egna webbsidor och andra högskolors webbsidor.
 • Du kan använda t.ex. Storyboard eller andra digitala verktyg för att laga manuskriptet.

EFTER

 • Dela din video med andra studerande eller presentera den för din grupp.
 • Diskutera videon.
 • Be om respons.