1.4 Högskolestudier i Norden

Du bekantar dig med en samnordisk portal Info Norden och kollar hur det är med högskolestudierna i de andra nordiska länderna.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

Studera portalen Info Norden och hitta information om högskolesystemet i de andra nordiska länderna. Fäst uppmärksamhet vid antagning till högskolan, finansieringen av studierna, arbetspraktik, studiernas gång, studentlivet, kursutbudet, boendet och studiestarten. Därtill kan du ta upp sådana saker som du själv är intresserad av.

UNDER

Gör en tabell där du redogör för skillnaderna och likheterna mellan högskolorna i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Försök att göra en tabell som är visuellt lockande och informativ. Spela in en kort (max 5 minuter) video där du presenterar det viktigaste innehållet av det du har hittat.

EFTER

Om du har jobbat i en grupp, gör en posterutställning om era tabeller och diskutera vad nytt ni har lärt er – och vad skulle vara bra att tillämpa hos oss i Finland.