1.3 REPRESENTERA DIN HÖGSKOLA OCH TA EMOT GÄSTER

Nu lär du dig att ta emot gäster, representera din högskola och presentera lokalerna (guida runt) åt nordiska gäster. Samma idé kan du också använda om du i ditt jobb tar emot gäster och visa runt i lokalerna. Om du inte kan ha riktiga gäster så kan några av dina studentkollegor och din lärare agera som gäster.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

 • Samla nyckelinformation om din högskola och tänk samtidigt på vid vilka platser i huset du kan presentera fakta under guidningen.
 • Tänk på vilka utrymmen i huset kan intressera de nordiska gästerna och förbered dig att berätta om dem på svenska.
 • Öva på nyckelord och annan nödvändig vokabulär (t.ex. genom att skapa egen ordlista med hjälp av Quizlet)
 • Öva på fraseologi; välkomstfraser, tackfraser och artighetsfraser Talspråksfraser på Padlet.
 • Gör små minneslappar som du kan använda som stöd under guidningen.

UNDER

 • Stäm träfftid med gästerna vid ingången av din högskola.
 • Genomför guidningen och glöm inte professionella hälsningar och kommentarer.
 • Tala med egna ord (läs inte direkt ur anteckningar).
 • Ha en bra och positiv kontakt till gästerna.
 • Berätta både om lokakerna och högskolans verksamhet (verksamhet i nötskal).
 • Kom ihåg att både inleda och avsluta på ett professionellt sätt.

EFTER

 • Feedbackdiskussion med läraren och studentkollegorna vid behov.