6 Professionell kompetens

Med hjälp av uppgifterna i den här kategorin kommer du att bli mer säker på din egen professionell kompetens på svenska. Du lär dig att söka statistik, beskriva processer inom egen bransch, genomföra möten och identifiera kulturella aspekter i olika kommunikativa situationer.