6.4 Hållbar utveckling och ansvar

Du lär dig terminologi angående hållbar utveckling. Du gör ett projekt som handlar om hållbar utveckling eller delandets ekonomi ur någon synvinkel.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

UNDER

  • Välj ett tema eller en synvikel som du koncenrerar dig på.
  • Laga en tankekarta eller en SWOT-analys eller en storyboard om centrala saker och begrepp.
  • Tips: Om ni är en grupp kan ni använda Sex tänkarhattar som hjälp för diskussion.
  • Planera en presentation om temat. Det kan vara en PowerPoint eller motsvarande eller en video, en pitch eller en podd.

EFTER

  • Presentera eller dela ditt projekt till andra och diskutera det.
  • Laga en ordlista och ett Quizlet-spel om centrala begrepp som du har lärt dig under processens gång och öva ordförråd med hjälp av spelet.