6.5 Processbeskrivning

Du bekantar dig med svenskspråkiga processbeskrivningar, väljer en process och beskriver den på svenska.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Bekanta dig med processbeskrivningar på svenska och studera hurdana ord och fraser används i dem.
  • Exempel på en processbeskrivning (video utan tal med stödord på finska) – titta på videon som uppvärmning.

UNDER

  • Välj en process som du vill beskriva. Processen borde inte vara allt för komplicerad.
  • Laga en processbeskrivning med hjälp av bilder och text eller diagram. Du kan också själv filma en process och förklara den på svenska. Alternativt kan du använda en färdig video om någon process som du berättar om på svenska.
  • Exempel på process: Hur man designar eller tillverkar en produkt eller planerar en marknadsföringskampanj.

EFTER

  • Presentera din processbeskrivning för andra. Presentationen kan vara digital (video, presentationsgrafik med ljud och bild) eller traditionell presentationsgrafik i klassrummet.
  • Diskutera processen och fundera om den är vettig och om man kunde göra någonting annorlunda.
  • Laga en ordlista över ord och fraser som du har använt i processbeskrivningen och dela din ordlista digitalt.