6.7 Sammanfattning av en branschartikel

Tänk dig en situation där någon på jobbet märker att du är den som senast har studerat svenska – och kan presentera skriftligt och muntligt. Så, hitta en intressant branschartikel på finska eller på svenska om du vill göra det lite lättare. Börja fundera över hur du skulle göra en poster om den och presentera innehållet muntligt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Skaffa en branschartikel på 4-5 sidor, det kan vara mera, men inte för lång.
  • Om du önskar att uppgiften är mera krävande, ska artikeln vara på finska.
  • Det är viktigt att temat intresserar dig och är nyttigt för dig.
  • Läs artikeln och tänk på vad som är viktigast innehållsmässigt.

UNDER

  • När du har läst artikeln och plockat det väsentligaste innehållet ska du göra en digital ordlista och en poster på svenska om artikeln.
  • För ordlistan är Quizlet en bra applikation och den fungerar bra i mobiltelefonen också. För postern är Canva ett bra alternativ.
  • När du har din poster färdig ska du spela in en video på max 3 minuter där du visar postern och presenterar den muntligt. Lättast delar du din video via YouTube.

EFTER

  • Returnera ordlistan, postern och videon till granskning.
  • Om du studerar i grupp ska du gärna dela vad du har gjort till alla andra i gruppen och kommentera de andras posterpresentationer.
  • Lämna gärna posterutställningen på plats till alla som är intresserade av branschnyheter.