6.6 Statistikuppgift

Du bekantar dig med aktuell statistik inom din egen bransch på svenska. Samtidigt tränar du ordförråd som du behöver när du presenterar och sammanfattar statistik både muntligt och skriftligt.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

UNDER

  • Du kan jobba ensam eller parvis. Gör en kort skriftlig sammanfattning om statistiken och presentera statistiken mera omfattande muntligt (på lektionen eller på video).
  • Efter presentationen/presentationsvideon ska varje tema diskuteras. Eventuella videoklipp och de skriftliga sammanfattningarna delas på den gemensamma studieplattformen.

EFTER

  • Studera kompisarnas statistikuppgifter.
  • Gör en Quizlet om de viktigaste orden i din egen uppgift och dela din quizlet på studieplattformen.