2.1 Bekanta dig med Norden

Nu bekantar du dig med en samnordisk portal Nordiskt samarbete ur blivande arbetsmarknadens synvinkel. Du väljer själv vad du vill fokusera på.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

Sök upp portalens svenskspråkiga sidor och bekanta dig med portalen. Därefter sök sådana fem rekryteringsrelaterade artiklar som intresserar dig och sammanfatta kort det mest centrala.

UNDER

Spela in en PowerPoint-presentation där du själv talar i bakgrunden, men försök sammanfatta till max. två diabilder och tre minuter per artikel.

EFTER

Presentera dina dior till dina studiekompisar och diskutera innehållet tillsammans.