2.4 personbranding

Du lär dig att skapa ett bra, personligt CV och du studerar också olika sätt att göra dig själv till ett varumärke för att lyckas i karriären.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Studera materialet bakom följande länk Skapa CV.
  • Sök en passande CV-layout eller skapa en egen om du har tillräckligt med kunnande i visuell design. Färdiga mallar hittar du bland annat på Canva.
  • Studera också material gällande personbranding via 7 tips till vasst personvarumärke.

UNDER

  • Skapa ett bra CV enligt de tips du lärt dig av förhandsmaterialet.
  • Tänk inte i den här uppgiften på någon speciell arbetsgivare utan skapa ett CV som du kan använda vid flera tillfällen. Var några med att du inte skriver in allt för mycket material. Den maximala längden är 2 dokumentsidor, gärna bara en.
  • Gör en kort plan på hur du kan börja bygga ett varumärke av dig själv enligt de 7 tipsen i förhandsmaterialet. För att dokumentera din plan får du gärna använda till exempel AdobeSpark-applikationen (eller motsvarande) i vilken du dokumenterar hur just ditt varumärke kunde se ut om ett år.

EFTER

  • Uppdatera (eller skapa om du inte har en) din LinkedIn-profil enligt de tips som passar dig bäst.
  • Be gärna om feedback och kommentarer av andra studerande, lärare, handledare och kollegor.