2.3 Söka jobb i sverige

Du bekantar dig med arbetsmarknaden i Sverige eller i något annat nordiskt land. Du tar reda på lediga arbetsplatser i Sverige eller i något annat nordiskt land inom din egen bransch.

Kuuntele tehtävänanto suomeksi:

GÖR SÅ HÄR

FÖRE

  • Ta reda på arbetsmarknaden i Sverige. Hur många lediga arbetsplatser finns det? Vad är arbetslöshetsgraden? Hur ser situtationen ut på din bransch?
  • Sök information om arbetsvillkoren inom en viss bransch eller för en specifik position. Ta reda på antalet arbetstimmar i veckan, antalet semesterdagar, lön, övriga förmåner osv.

UNDER

  • Sök lediga arbetsplatser inom din bransch. Välj en som du presenterar noggrannare.
  • Ta reda på arbetsvillkoren och förmånerna för arbetsplatsen du har valt.
  • Sök bostad på området och ta reda på vilka hobbymöjligheter det finns där. T.ex. om du har ridning eller ishockey som hobby kolla var du kunde fortsätta med det.
  • Skapa en presentation om arbetsplatsen och övrig information du hittat. Presentationen kan vara en video eller PowerPoint-presentation.
  • Skriv också en rapport (cirka 1 A4) där du sammanfattar processen och dina egna reflektioner. Skulle du kunna tänka dig att flytta? Varför? Varför inte?

EFTER

  • Presentera din slutprodukt för andra.
  • Diskutera skillnaderna på arbetsmarknaden mellan Finland och Sverige.