SVENSKSTUDIER FÖR
HÖGSKOLESTUDERANDE

Arbetsgruppen i nationella DIGIJOUJOU-projektet

På den här sidan hittar du information om arbetsgruppen som gjort denna portal. Projektet är gjort i samarbete med nationella DIGIJOUJOU-projektet.

Tältä sivulta löydät tietoa tämän portaalin tekjätiimistä. Sivusto on luotu osana kansallista DIGIJOUJOU-hanketta.

Arbetsgrupp / työryhmä:

Marjaana Halsas, Haaga-Helia yrkeshögskola
Teija Lehto, Yrkeshögskolan Laurea
Taija Votkin, Aalto-universitetet
Liisa Wallenius, Haaga-Helia yrkeshögskola