SVENSKSTUDIER FÖR
HÖGSKOLESTUDERANDE

Till studerande

I den här portalen kan du utföra svensksstudier som ingår i din högskolas eller universitets läroplan eller lära dig mer bara för nöjes skull. Du kan studera på egen hand eller i grupp, på webben och också dels i klassen beroende på aktiviteterna. Vissa aktiviteter kräver mer interaktion med andra studerande.

Om du vill avlägga någon existerande kurs i svenska vid din egen högskola med hjälp av den här plattformen, vänligen kontakta din egen svensklärare.

Lycka till med studierna!

Opiskelijalle

Löydät tästä ympäristöstä erilaisia tehtäviä, joiden avulla voit yksin tai ryhmässä suorittaa korkeakoulusi ruotsin kielen opintoja. Voit myös itsenäisesti vahvistaa omaa ammatillista kielitaitoasi tai työn linkittämistä opintoihin. Tietyt aktiviteetit vaativat interaktiivisuutta muiden opiskelijoiden kanssa.

Ole yhteydessä oppilaitoksesi ruotsin opettajaan ja tiedustele mahdollisuutta alustan käytöstä, jos haluat suorittaa jonkin korkeakoulusi ruotsin opintojakson tämän portaalin avulla.

Onnea matkaan!