SVENSKSTUDIER FÖR
HÖGSKOLESTUDERANDE

Projektpublikationer

Under projektet DIGIJOUJOU (2017 – 2019) har vi presenterat våra projektresultat på olika sätt på olika forum i Finland och utomlands. Här kan du läsa mera om vårt teams projektarbete: