2 Rekrytering

Tänker du söka jobb? I fall ja, kan du välja en uppgift från den här kategorin. Du bekantar dig med arbetsmarknaden i Sverige eller i något annat nordiskt land. Du kan också träna att vara rekryterare eller arbetssökande.

2.1 Bekanta dig med Norden

2.2 Anställningsintervju

2.3 Sök jobb i Sverige

2.4 Personbranding