3 Kunden i fokus

I det här temat lär du dig att jobba professionellt med kundkontakter i Norden. Uppgifterna fokuserar på kundbemötande, att ge råd och att hantera utmanande situationer inom kundbetjäning.

3.1 Bemöt kunden

3.2 Egna erfarenheter och intervjuer om kundbetjäning

3.3 Affärskultur i Norden

3.4 Reklamationsdialoger

3.5 E-postupggift om reklamationer

3.6 UX – användarupplevelse

3.7 Placeringsrådgivning

3.8 Customer journey – kundresa