4.5 Aktuell forskning inom min bransch

Du bekantar dig med aktuell forskning inom din egen bransch och rapporterar om den antingen muntligt eller skriftligt.

File:Forskning.jpg

Gör så här

Före

Ta reda på hurdan forskning görs inom din bransch just nu. Du kan t.ex. fråga dina lärare, forskare på din institution, läsa nätsidor, vetenskapliga tidskrifter eller populärvetenskapliga publikationer inom din bransch.

Under

  • Bekanta dig med en forskningsinriktning och läs så många artiklar om den som du hittar. Du kan också intervjua någon forskare antingen ansikte mot ansikte eller via e-post eller telefon eller videokonferens.
  • Skriv en rapport eller laga en presentation om aktuell forskning inom din bransch.

Efter

  • Presentera för andra.
  • Om ni är flera diskutera aktuell forskning inom er bransch.
  • Fundera om det finns något som du skulle vilja undersöka eller forska i.

Powered by WordPress.com. Tema: Baskerville 2 av Anders Noren.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: