4.7 E-brev

I denna uppgift lär du dig att skriva e-brev.

Gör så här

Före

 • Vid behov studera instruktioner för e-brev och affärskorrespondens.

Under

 • Skriv e-post/e-brev i en B2B situation (från företag till företag) inom din bransch.
  • en förfrågan (välj eget tema)
  • ett anbud som svar till förfrågan ovan
  • en beställning som baserar sig på anbudet ovan
 • Lämna in dina e-brev och kort rapport om videorna enligt instruktioner från din egen lärare eller handledare.

Efter

 • Läs och kommentera en annan studerandes arbete.
 • Kommentera innehållet, layouten, språket och ge uttryck för egna tankar och åsikter.