4.3 Mystery shopping

Du lär dig om mystery shopping och gör ett mystery shopping besök.

Gör så här

Före

  • Läs om mystery shopping som begrepp och metod. Sök material på nätet. Du kan börja med t.ex. denna länk Mystery shopping .
  • Ge en kort beskrivning av begreppet med egna ord.
  • Bestäm vilka typer av företag du ska besöka och analysera. Det kan vara bra att välja företag i ditt närområde och att välja intressanta besöksmål.

Under

  • Skapa en egen matris för mystery shopping.
  • Besök företagen och använd matrisen.
  • Rapportera om besöken multimodalt. Ta bilder för att illustrera din rapport. Beskriv företagen, diskutera och rapportera om dina resultat.

Efter

  • Presentera och diskutera rapporterna i klass eller virtuellt.

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: