4.6 Uppfinningar inom min bransch

Du bekantar dig med uppfinningar inom din egen bransch och övar att berätta om dem antingen skriftligt eller muntligt.

Kuvahaun tulos haulle uppfinningar

Gör så här

Före

Under

  • Välj en uppfinning som du bekantar dig med lite närmare.
  • Gör en skriftlig eller en muntlig presentation om uppfinningen
  • Den skriftliga presentationens ska vara cirka 2-3 sidor och den muntliga videopresentationen 4-5 minuter.
  • Fundera på hur uppfinningen har ändrat på världen och hur världen skulle se ut utan den.

Efter

  • Presentera din uppfinning för andra.
  • Diskutera olika uppfinningar och deras betydelse för människor och samhället.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: