5.7 Printade reklam och adjektiv

Nu dyker du in i reklamens otroliga värld och analyserar reklam med adjektiv i fokus. Reklamer ska alltid skilja sig ur mängden och det betyder att man skapar nytt språk hela tiden, i synnerhet med hjälp av adjektiv.

Gör så här

Före

Du ska skaffa dig en tidskrift inom din bransch (antingen traditionell eller digital) och den borde innehålla mycket reklamer. Bläddra igenom hela tidsskriften och kolla alla reklamer i den. Välj några reklamer som tilltalar dig och se till att du förstår allt i de valda reklamerna.

Under

Titta genom reklamerna som du valt och besvara följande frågor. Sammanfatta dina idéer antingen i en video på max 3 minuter eller i en PowerPoint-presentation med ljud.

  1. Vem är reklamen avsedd för?
  2. Vad fångar läsarens intresse i reklamen? Varför?
  3. Vad tycker du om reklamens text? Är den tillräckligt informativ? För mycket eller för lite text? Vilka adjektiv används? Skriv upp alla adjektiv i reklamen.
  4. Vad tycker du om reklamens layout, bilder, färger och form? Används det specialeffekter som inte egentligen hänger ihop med själva produkten?
  5. Följer reklamen reglerna för etisk marknadsföring?

Gör ett digitalt ordmoln (word cloud) över alla adjektiv som du hittade i reklamerna. Du hittar bra gratisapplikationer till ordmoln på nätet.

Efter

Om du har jobbat i en studiegrupp, väcker den här uppgiften säkert mycket diskussion. Jämför gärna era reklamanalyser och ordmoln – och försök börja använda adjektiven som du just har lärt dig!