5.9 Storytelling och marknadsföring

Du lär dig om storytelling i affärslivet.

Gör så här

Före

 • Bekanta dig med storytelling, dvs. berättande och digitalt berättande. Studera t.ex. de givna källorna på Padlet väggen eller välj egna svenskspråkiga källor.
 • Svara på frågorna nedan:
  Vad kännetecknar en bra berättelse?
  Vad består bra berättelser av?
  Hur kan berättandet användas inom din bransch? Ge ett par exempel på bra berättelser.
 • Gör anteckningar och diskutera svaren med dina studiekamrater innan du fortsätter till nästa steg.

Under

 • Välj något projekt, en studieresa, ett besök, din arbetspraktik eller dylikt.
 • Skapa din egen story om det valda temat. Använd någon teori eller mall för storytelling.
 • Skriv manusskript och planera inspelningen. Spela in storyn (längd cirka 2-3 minuter).

Efter

 • Bekanta dig med andra studerandes videor och diskutera dem.
 • Kommentera varandras arbeten (t.ex. strukturen med olika punkter och moment, innehåll, flyt och ledighet, terminologi, interaktion och visuella aspekter).

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: