6.4 Hållbar utveckling och ansvar

Du lär dig terminologi angående hållbar utveckling. Du gör ett projekt som handlar om hållbar utveckling eller delandets ekonomi ur någon synvinkel.

Gör så här

Före

Under

  • Välj ett tema eller en synvikel som du koncenrerar dig på.
  • Laga en tankekarta eller en SWOT-analys eller en storyboard om centrala saker och begrepp.
  • Tips: Om ni är en grupp kan ni använda Sex tänkarhattar som hjälp för diskussion.
  • Planera en presentation om temat. Det kan vara en PowerPoint eller motsvarande eller en video, en pitch eller en podd. .

Efter

  • Presentera eller dela ditt projekt till andra och diskutera det.
  • Laga en ordlista och ett Quizlet-spel  om centrala begrepp som du har lärt dig under processens gång och öva ordförråd med hjälp av spelet.