6.2 Kultursensitivitet – möteskultur

Du lär dig att tillämpa kunskaper och kulturkompetens i arbetsrelaterade situationer och övar mötesteknik.

Gör så här

Före

  • Jobba i grupp och planera och förbered ett internationellt möte där deltagarna kommer från olika länder.
  • Varje deltagare väljer olika ursprungsländer och gör en  förhandsundersökning om mötespraxis.

Under

  • Diskutera mötesarrangemang och vilka saker som bör beaktas i arrangemangen, under själva mötet och i uppföljningen och t.ex. hur ni sammankallar mötet, vem som är ordförande, vilka andra roller behövs; vad som finns på agendan och hur den distribueras; vilken tid och var mötet hålls, hurdana är  platsarrangemangen och eventuella serveringen.
  • Skriv en agenda och håll mötet. Var och en spelar en roll.
  • Spela in mötet på 20 – 30 minuter.

Efter

  • Dela videon och se den i en större grupp. Diskutera videorna i grupp.

 

 

 

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: