Språkhjälp och material på nätet

Våra tips på material och kurser på webben

Grammatik på nätet
Nätfräsch https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/
BUD http://www3.hamk.fi/bud/kieliopfr.htm
WordDive https://www.worddive.com/grammar/sv/svensk-grammatik/

Kurser och material på nätet
Learning Swedish https://learningswedish.se/courses/11 (beginner level)
Svenska i Finland app, Goole Apps, Swedish in Finland
YleOppiminen, ruotsi https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ruotsi

Babbel, www.babbel.com
Duolingo, www.duolingo.com