Till läraren

Välkommen med som lärare!


Svenskstudier i bufféformat är avsedd för båda lärare och studerande i svenska vid finska högskolor och universitet.

Detta är ingen kurs men en aktivitetsbank som kan användas på olika kurser i svenska. Du som är lärare kan välja lämpliga teman och aktiviteter som passar just dina kurser. Portalen är öppen för alla.

Välkommen!

Som lärare

  • kombinerar du denna plattforms aktiviteter med din högskolas/universitets inlärningsmiljö (t ex Moodle eller Optima).
  • väljer du själv eller låter studeranden välja aktiviteter som ingår i dina kurser.
  • väljer du eller låter studeranden välja i vilken form aktiviteterna utförs.
  • utnyttjar du olika digitala verktyg tillgängliga för dina studerande.
  • ska du motivera, kommentera och ge feedback under hela kursen.

Ha det så trevligt med Svenskstudier i bufféformat!

-lärarteamet-