Till studerande

Välkommen till att studera svenska för högskolestuderande

I den här portalen kan du utföra svensksstudier som ingår i din högskolas eller universitets läroplan eller lära dig mer bara för nöjes skull. Du kan studera på egen hand eller i grupp, på webben och också dels i klassen beroende på aktiviteterna. Vissa aktiviteter kräver mer interaktion med andra studerande.

Om du vill avlägga någon existerande kurs i svenska vid din egen högskola med hjälp av den här plattformen, vänligen kontakta din egen svensklärare.

Lycka till med studierna!

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: