Välkommen att studera svenska!

I den här plattformen hittar  du olika uppgifter och aktiviteter vilka du som studerande lätt kan infoga som del av dina svenskstudier vid egen högskola eller universitet. Stor del av aktiviteterna kan du göra helt individuellt, men vissa är planerade som grupparbete. Varje uppgift omfattar cirka 0,5 sp. Mera information hittar du bakom rubriken Till studeranden/Opiskelijalle.

Som lärare kan du skapa en helhet genom att använda den här portalen som en del av kursen. Du kan också uttnyttja aktiviteterna med sådana studerande som behöver alternativa sätt och metoder att avklara sina studier i svenska. Mera information finns bakom rubriken Till läraren.

Aktiviteterna följer Flipped learning -pedagogiken och utmanar studeranden till eget tänkande och kreativa arbetsmetoder.

Portalen utvecklas och testas under vårterminen 2019.

Du är välkommen att kommentera innehållet i portalen (som lärare eller som studerande) ända fram till hösten 2019. Efter det kommer portalen inte längre att uppdateras.

Lycka till och smakliga stunder med buffebordet!

 

Med samarbetshälsningar
Svenskstudier i buffeformat -teamet

#svenskstudieribuffeformat