Aktiviteter

Här hittar du aktiviteter i olika temaområden. Alla aktiviteter har tre steg: Före, Under och Efter, och du kan göra dem på egen hand eller i grupp. Det sista steget ”Efter” innebär att du presenterar ditt arbete virtuellt eller i klass. 

Allt som allt kan portalens aktiviteter göras på egen hand eller som en del av en kurs på din högskola eller universitet.

I det här temat lär du att presentera dig själv, din utbildning och din högskola. Dessutom bekantar du dig med olika kommunikationstilar.

Tänker du söka jobb? I fall ja, kan du välja en uppgift från den här kategorin. Du bekantar dig med arbetsmarknaden i Sverige eller i något annat nordiskt land. Du kan också träna att vara rekryterare eller arbetssökande.

I det här temat lär du dig att jobba professionellt med kundkontakter i Norden. Uppgifterna fokuserar på kundbemötande, att ge råd och att hantera utmanande situationer inom kundbetjäning.

I det här temat lär du känna din bransch via olika aktiviteter där kontakten till kunden ligger i fokus. Du lär dig också att sammanfatta, referera och argumentera bättre.

Det här temat fokuserar på företagets funktioner och framför allt kommunikation inom marknadsföring, försäljning och företagande. Du lär dig att presentera, skapa historier och pitcha idéer via moderna kommunikationsmedel.

Med hjälp av uppgifterna i den här kategorin kommer du att bli mer säker på din egen professionell kompetens på svenska. Du lär dig att söka statistik, beskriva processer inom egen bransch, genomföra möten och identifiera kulturella aspekter i olika kommunikativa situationer.

Nu är det dags att lära dig mera om företag och organisationer. Du övar att presentera företag muntligt och skriftligt, bekantar dig med uppstartsföretag och studerar årsredovisningar. Det blir också intressant att kolla hur företagen syns i sociala medier i Norden.